Tel.: +48 32 445 05 71
Adres: ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom

 

 

Firma Emitech jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce systemów komunikacji i transmisji bezprzewodowej PBE Group USA.

 

System MultiCOM jest szerokopasmowym systemem radiołączności opartym o technologię kabla promieniującego i umożliwia jednoczesne przesyłanie transmisji głos/dane oraz transmisję sygnałów wideo.

Jest niezwykle prosty w zabudowie, rozbudowie i obsłudze. Konfiguracja systemu jest elastyczna i umożliwia projektowanie systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami technicznymi bądź funkcjonalnymi dowolnego zakładu górniczego.

MultiCOM współpracuje zarówno z liniami światłowodowymi jak i tradycyjnymi liniami telekomunikacyjnymi. Używając systemu MultiCOM pracownicy mogą porozumiewać się przy pomocy przenośnych radiotelefonów z dowolnego miejsca na trasie kabla promieniującego, dzięki temu wydawanie poleceń, jak również czas reakcji pracowników na sytuacje awaryjne oraz zagrożenia znacznie się skraca.

Zakłady górnicze, wykorzystujące technologię MultiCom to:

 • Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary,”
 • Tauron Wydobycie S.A. ZG Sobieski,
 • JSW S.A. KWK Jas-Mos,
 • JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka,
 • JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie,
 • JSW S.A. KWK Budryk,
 • PGG S.A. KWK Ruda.

System wraz z jego komponentami spełnia europejskie normy bezpieczeństwa (ATEX).

FLEXCOM

 • wysokiej jakości łączność radiowa dla zastosowań w branży górniczej
 • lokalizacja środków transportowych oraz załogi
 • montaż systemu nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi
 • połączenia grupowe

MULTICOM 1.0

 • wysokiej jakości łączność radiowa dla zastosowań dołowych oraz powierzchniowych
 • doskonały zasięg na całej powierzchni wyrobisk dzięki zrównoważonej propagacji falowej
 • lokalizacja środków transportowych oraz załogi
 • połączenia grupowe
 • nowoczesne narzędzia diagnostyczne oraz dyspozytorskie ułatwiające utrzymanie należytych parametrów pracy systemu
 • zautomatyzowany proces regulacji wzmacniaczy nie wymagający prac konserwatorskich
 • połączenia radio-radio, radio-telefon oraz telefon-radio
 • montaż systemu nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi

MULTICOM 2.0

 • bezprzewodowa łączność radiowa w cyfrowej jakości
 • niespotykana dotąd jakość transmisji dzięki wykorzystaniu wokodera AMBE+2
 • lokalizacja środków transportowych oraz załogi
 • połączenia grupowe oraz indywidualne
 • pełna diagnostyka stanu sieci ułatwiająca utrzymanie należytych parametrów pracy systemu
 • zautomatyzowany proces kompensacji strat (ARW) urządzeń przesyłowych nie wymagających okresowego kosztownego strojenia magistrali
 • połączenia radio-radio, radio-telefon oraz telefon-radio
 • synchronizacja z zakładowymi centralami PABX oraz PSTN
 • połączenia radiotelefonu do sieci komórkowych GSM oraz odwrotnie z wykorzystaniem zakładowych central telefonicznych
 • prosta migracja z analogowych systemów łączności bezprzewodowej
 • kompatybilność z wcześniejszymi wersjami daje możliwość rozszerzenia istniejącego systemu FLEXCOM lub MULTICOM 1.0 o szereg nowych funkcjonalności oferujących w MULTICOM 2.0 (pełna kompatybilność z urządzeniami przesyłowymi stosowanymi w starszych wersjach systemu)

MULTICOM 2.1

 • bezprzewodowa łączność radiowa w jakości cyfrowej
 • wysoko zaawansowane cyfrowe szyfrowanie korespondencji – gwarancja poufności informacji
 • zaawansowane zarządzanie pasmem radiowym wykorzystującym wolne zasoby systemu tzw. tranking
 • wysyłanie wiadomości tekstowych do wybranych użytkowników bądź grup
 • lokalizacja środków transportowych oraz załogi
 • połączenia grupowe oraz indywidualne
 • system hybrydowy umożliwia wykorzystanie nowoczesnych radiotelefonów cyfrowych a także użytkowanych dotychczas analogowych radiotelefonów systemu FLEXCOM oraz MULTICOM 1.0
 • pełna diagnostyka stanu sieci ułatwiająca utrzymanie należytych parametrów pracy systemu
 • możliwość generowania raportów okresowych poprawności pracy systemu wraz ze szczegółowymi wykresami
 • zautomatyzowany proces regulacji urządzeń przesyłowych nie wymagający prac konserwatorskich
 • połączenia radio-radio, radio-telefon oraz telefon-radio
 • synchronizacja z zakładowymi centralami PABX oraz PSTN
 • prosta migracja z analogowych systemów łączności bezprzewodowej
 • kompatybilność z MULTICOM 2.0
 • wielostrefowe sieci cyfrowej łączności radiowej umożliwiające połączenie wielu zakładów w jeden wspólny system z wykorzystaniem technologii IP
 • zdalna konfiguracja urządzeń radiowych
 • przesyłanie danych telemetrycznych radiowym torem bezpośrednio do stacji monitorujących w tym informacji z maszyn i urządzeń górniczych stałych a także przemieszczających się

MULTICOM 3.0

 • system cyfrowy
 • zarządzanie pasmem „tranking”
 • wielostrefowa sieć cyfrowa
 • zdalna i lokalna diagnostyka
 • elektroniczne filtry SAW
 • transmisja danych (Down 48Mbps, Up 26Mbps)
 • 3 wieloplatformowe konektory dla urządzeń zewnętrznych
 • automatyczna i manualna kontrola wzmocnienia sygnału w obu kierunkach z losowym generatorem tonu RTG
 • odporne na korozję przepusty kablowe
 • detekcja doziemienia
 • stopień ochrony obudowy IP55/NEMA4X
 • lokalizacja maszyn i ludzi (900 i 868 MHz) z dokł. do 3m
 • kompatybilność z urządzeniami PAS (antykolizja)
 • 8 kanałów głosowych i transmisji danych (z możliwością rozbudowy do 32 kanałów)
 • cztery wyjścia kabla promieniującego z dedykowanym zasilaniem
 • diagnostyka na panelu frontowym
 • wysoka odporność na zakłócenia
 • dwa zakresy częstotliwości VHF i UHF
 • podłączenie pętli RF dla testowania kaskady głowic czołowych
 • wysoka separacja TX – RX

Najważniejsze cechy systemu MultiCOM:

 • Wszystkie komponenty systemu MultiCOM są iskrobezpieczne i posiadają poziom zabezpieczenia „ia”.
 • Modułowa budowa czyni go najbardziej ekonomicznym i zaawansowanym systemem tego rodzaju na świecie.
 • Jest niezawodny i umożliwia pracę w różnych warunkach geologicznych i naturalnych.
 • Jest łatwy w montażu, obsłudze oraz rozbudowie.
 • Umożliwia dużą przepustowość informacji.
 • Usprawnia zarządzanie procesami technologicznymi.
 • Zwiększa wydajność pracy zespołów roboczych.
 • Zwiększa efektywność pracy wskutek ograniczenia czasów przestojów.
 • System można podłączyć do kopalnianej sieci telekomunikacyjnej.
 • Wszystkie funkcje systemu pracują na jednym kablu cieknącym.
 • Poprawia bezpieczeństwo pracy.
 • Usprawnia komunikację między personelem.
 • Pozwala identyfikować załogę i urządzenia w czasie rzeczywistym.