Tel.: +48 32 445 05 71
Adres: ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom
single page feature image

    Szczegóły

  • Kategoria:
  • Klient: Komtur Polska Sp. z o.o.
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Data: luty 2018
  • Odnośnik:

Centrum Dystrybucji Leków Komtur w Warszawie

Realizacja została nagrodzona nagrodą branżową Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Nagroda ma na celu promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów oraz uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodzenia za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową.

Projektanci zostali nagrodzeni za projekt systemów wentylacji i klimatyzacji spełniający wysokie wymagania parametrów wewnętrznych w budynku biurowym z magazynem leków. W systemie wykorzystano pasywne chłodzenie geotermalne oraz pompy ciepła uzyskiwanego z odwiertów gruntowych.

Obiekt firmy Komtur Polska został zaprojektowany jako budynek biurowy z podręcznym magazynem leków. Trzy kondygnacje, w tym dwie nadziemne. Wymiana świeżego powietrza w budynku odbywa się dzięki instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (wymiennik rotacyjny), chłodzeniem i osuszaniem powietrza w lecie oraz podgrzewem i nawilżaniem w zimie.

Klimatyzacja budynku zapewniana jest przez system aktywnych belek wentylacyjnych i panelowych stropów chłodzących. Do ogrzewania pomieszczeń niewymagających klimatyzacji zastosowano grzejniki radiatorowe i konwektorowe. Instalacje belek aktywnych i stropów chłodzących zasilane są w lecie wodą lodową o parametrach 16/19°C, pozwalając na wykorzystanie chłodzenia pasywnego. Chłodnica w centrali wentylacyjnej zasilana jest wodą lodową o parametrach 7/12°C umożliwiająca osuszanie powietrza. Źródłem niskotemperaturowego czynnika chłodniczego i grzewczego są dwie pompy ciepła solanka/woda współpracujące z wymiennikiem gruntowym i zasobnikami wody grzewczej oraz wody lodowej, a także suchą chłodnicą, panelami solarnymi zainstalowanymi na dachu budynku. Wysokotemperaturowym źródłem ciepła jest kocioł elektryczny włączany w okresie, kiedy podstawowe źródła nie są w stanie zapewnić wymaganych parametrów ciepłej wody użytkowej.

Panele solarne przez większość roku umożliwiają utrzymanie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej. Sucha chłodnica wentylatorowa zapewnia chłodzenie w okresie, w którym temperatura złoża jest zbyt wysoka oraz pozwala na nocne chłodzenie złoża w zimie. Pompy ciepła i zasobniki zlokalizowane są w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy. Przez większą część roku do klimatyzacji komfortu stosowane jest chłodzenie pasywne – bezpośrednio z wymiennika gruntowego.

Największe zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą w zakresie instalacji klimatyzacyjnej jest związane z przygotowaniem świeżego powietrza w centralach klimatyzacyjnych oraz schładzaniem pomieszczeń przez instalację klimatyzacji pomieszczeń. Duża efektywność energetyczna została osiągnięta poprzez zastosowanie rotorowych wymienników ciepła pomiędzy powietrzem wywiewanym a nawiewanym, o sprawności sięgającej 73%, oraz zastosowanie recyrkulacji powietrza w okresie zimowym, przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej -20°C, wskutek odzysku ciepła powietrze jest ogrzewane do temperatury około 5°C.

Oszczędności energetyczne przynosi też zastosowanie płynnej regulacji obrotów wentylatorów w centralach wentylacyjnych dostosowującej wydatek central do aktualnego zapotrzebowania powietrza.

Wszystkie pompy obiegowe pracują również ze zmiennym wydatkiem dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania czynnika w budynku.